Visinski radovi

Visinski radovi:

PODRAVKA MLINOVI – KOPRIVNICA 2012.g.

– sanacija unutarnje betonske stjenke silosa Sika reparaturni

mortovi za skladištenje primarne sirovine u proizvodnji (brašno)

PODRAVKA LINO – KOPRIVNICA 2012.g.

– mikrobiološko čišćenje prokrom unutrašnjih stjenki silosa za skladištenje gotovih prehrambenih proizvoda(cca 2000 m2)

KNAUF INSULATION d.o.o –NOVI MAROF 2012.g.

– sanacija i mehaničko čišćenje unutarnjih stjenki metalnog dimnjaka proizvodnog pogona (cca 55m)