Prodaja stanova

Hidro-mont visinski radovi d.o.o. investitor je višestambene zgrade u Gortanovoj ulici u Varaždinu.

Tvrtka je i izvođač termoizolacijskih i hidroizolacijskih radova na objektu.  Višegodišnje iskustvo na sanacijama prodora vode na mnogim novogradnjama u Varaždinu dovelo nas je do spoznaja o loše izvedenim radovima te smo kroz iskustvo rada u Njemačkoj na licu mjesta imali priliku vidjeti, čuti i raditi onako kako su to od nas zahtjevali.

Loša ugradnja prozora, prozorskih klupčica, nesavjesna izvedba ravnih krovova se možda na početku ne vidi, ali kroz godinu, dvije i novogradnje počinju pokazivati svoje nedostatke. Voda u stanove ulazi kroz rolet-kutije, prozorske klupčice, nesavjesno izvedene limene opšave, loše brtvljene detalje koje su nesavjesni radnici kooperanata izveli znajući da u trenutku kada nastaje problem garancija više neće vrijediti.

Želite li živjeti u takvom stanu? Naravno da ne, stoga dopustite da nam predstavimo našu ponudu i slobodno nas kontaktirajte.

3D projekcije stana 1 i stana 4

3D projekcije stana 2 i stana 3